Leuk dat je meedoet met Land van Ons!


Grond kopen

In de € 30,- die je voor één jaar betaalt zit 1m² grond inbegrepen. Je kunt op ieder moment extra grond kopen. Elke grondaankoop staat 2 jaar vast, hierna kun je eventueel verkopen. De prijs waar je je grond voor kunt verkopen hangt af van de ontwikkeling van de grondprijs. Let op: 5% van je inleg voor grond wordt ingehouden voor de algemene reserves van Land van Ons. Dat is geld dat kan worden ingezet als er bijvoorbeeld voorfinanciering nodig is of er onverwachte tegenvallers zijn, die tijdelijk afgedekt moeten worden. De overige 95% wordt volledig gebruikt voor aankoop grond en herstel(maatregelen) van biodiversiteit.

Campagnecode

Alleen invullen als je meedoet op basis van een campagne of actie waarvoor je een code hebt ontvangen.
Je gegevens bevatten fouten. Verbeter je gegevens en sla dit op. Zolang je niet hebt opgeslagen, blijft de foutmelding staan.
  • Je draagt bij aan het herstellen van biodiversiteit
  • Je doet al mee vanaf € 30,- per jaar

    Land van Ons is een coöperatie, gerund door vrijwilligers. Je jaarlijkse bijdrage van € 30,- bestaat uit € 20,- voor lidmaatschap van de coöperatie en € 10,- voor de aankoop van grond. Van die € 10,- vindt een jaarlijks vast te stellen inhouding plaats (2024: 5%) voor risico-reserve, voorziening herinrichtingskosten voor de biodiversiteit en eventueel een bijdrage aan kostenvan de organisatie.
  • Je kunt aan de slag met het kopen van m² grond